અંધારું ઓળખું છું સિતારા ગણી ગણી.

અંધારું ઓળખું છું સિતારા ગણી ગણી.
ને ત્યાં જ યાદ આવી મને તારી ઓઢણી.

સમણું તો ક્યારનુંય ગયું આંખથી સરી
મધરાતે કોણે પ્રેમથી ચૂંટી મને ખણી ?

રસ્તો ગમે તે હોય ચાલ સીધી હોય તો;
સ્મરણો જ મને લઈ જવાનાં તારા ઘર ભણી.

સંબંધ નામે સૂર્ય ક્ષિતિજમાં સરી ગયો,
મારા તમારામાં જ રહી ભટકી લાગણી.

ઊગવાના ઓરતામાં રોપાઈ ગયો હું જ,
વણસેલો છે વરસાદ થઈ મારી વાવણી.

ભીંતો વગરનું સાવ ખુલ્લું ઘર છે મારું આ;
મારા તમારા વચ્ચે મેં દીવાલ ના ચણી.

ડાહ્યાભાઈ પટેલ ‘માસૂમ’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: