પોસ્ટ કરી દીધો છે સનમ તને સાવ કોરો ખત;-નટવર મહેતા

પોસ્ટ કરી દીધો છે સનમ તને સાવ કોરો ખત;
તું જ કહે છે તને ક્યાં છે એને વાંચવાને વખત?

પ્યારની બાજીમાં હું હારું કે તું જીતે,શું પડે ફરક?
છોડ સનમ ઇશારાની ને અબોલાની આ રમત.

થાક્યા હોવું ય જરૂરી છે સારી નીંદર માટે દોસ્ત;
પછી ભલે હોય મારી પથારી કે ઓશીકું સખત.

સપનાંના વેપારમાં નફા નુકશાનનું સરવૈયું કેવું?
જાગતી રાતો ને આવતી યાદોની હોય છે બરકત.

ખુદની સાથે લડવાનું તો ય ખુદની સાથે રહેવાનું;
આ કમબખ્ત જિંદગી ય દોસ્ત, છે એક પાણીપત.

થોડા શબ્દો, થોડા પ્રાસ, એકાદ મત્લો ને મક્તો;
એક નજમમાં શી રીતે લખે નટવર બધી બાબત?

Advertisements

One Response

  1. ખુદની સાથે લડવાનું તો ય ખુદની સાથે રહેવાનું;
    આ કમબખ્ત જિંદગી ય દોસ્ત, છે એક પાણીપત…liked very much.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: