પેંન્સિલ છે કે છે સમય,

પેંન્સિલ છે કે છે સમય,
જેમ છોલું છું એમ બટકે છે.

શબ્દ બાળક સમા મને લાગ્યા,
જેમ પંપાળું એમ ફટકે છે.

શેરીથી ફળિયા સુધી આવ્યા,
ઉંબરે પગ આ કેમ અટકે છે.

હું તો આ વી ગયો તમારે ઘરે,
શેરીમાં પગલાં હજી ભટકે છે.

‘પ્રીતમ’ની આંખ મળે એ પહેલાં,
આ કોણ અડધી રાતે છટકે છે.

– પ્રીતમ લખવાણી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: