ત્યાગમાં ક્યાં કંઇ મહિમા જેવું લાગે છે?

ત્યાગમાં ક્યાં કંઇ મહિમા જેવું લાગે છે?
ભઇ આમાં તો હસવા જેવું લાગે છે.

આજે કોઇ જોઇ રહ્યું છે મારા તરફ
આજે કંઇ ઝળહળવા જેવું લાગે છે.

એક દિવસ તો ખાબોચિયાએ પૂછ્વું મને,
મારામાં કંઇ દરિયા જેવું લાગે છે?

ભઇ આ તો છે મંદિર મસ્જિદ જેવું કશું,
પાછો વળ, અહિં ખતરા જેવું લાગે છે.

આપણો દેશ ‘ને રાજ પણ આપણું પોતાનું,
એ સાચું છે પણ અફવા જેવું લાગે છે.

ચાલ ખલિલ, આ અંધારાને ખોતરીએ,
આમાં કંઇ અજવાળા જેવું લાગે છે.

– ખલિલ ધનતેજવી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: