સૌ દિવા ની આવી લાચારી !! નહીં ચાલે.

સૌ દિવા ની આવી લાચારી !! નહીં ચાલે.
એ હવા દાદાગીરી તારી નહીં ચાલે.

ઓ દિવાલો સહેજ પણ ઘોંઘાટ ના કરશો
અંદરો-અંદર મગજમારી નહીં ચાલે.

છે પીડા, ડૂમો ,વ્યથા ,રઘવાટ, સૌ સાથે
અમને આ એકાંત વસ્તારી તારી નહીં ચાલે.

રોજ ભીંજવવા ના અમને વાયદા ના કર,
વાદળો જેવી વફાદારી નહીં ચાલે.

આ તણખલાઓ ની મૂર્ખામી કબૂલ અમને
વિજળી તારી સમજદારી નહીં ચાલે.

-ભાવેશ ભટ્ટ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: