બધે કાચની ભીંત પથ્થરનાં ઘર છે,

બધે કાચની ભીંત પથ્થરનાં ઘર છે,
અહીં ભીડ ઝાઝી ને સૂનું નગર છે.

તિરાડોમાં એનો ઘરોબો હશે કાં?
કે બંધ બારણાંને ટકોરાનો ડર છે.

હું વાંચ્યા વગર સાર પામી ગયો છું,
ભલેને ઉપરથી બીડેલું કવર છે.

કિનારામાં જડતા અકારણ વસી ગઈ,
નહિતર નદીનું તો કોમળ જિગર છે.

ન બાંધો લીલાં તોરણો બારણે મુજ,
જીવનમાં અહીં તો સદા પાનખર છે.

ઊઠી તો ગયા છે ભલે ‘મીર’ ત્યાંથી,
ઊભા છે હજી એમની જ્યાં ડગર છે!

રશીદ મીર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: