અરીસા જેટલો અધિકાર માગું છું

અરીસા જેટલો અધિકાર માગું  છું

 નજર ‘ને દ્રષ્ય,એકાકાર માગું  છું

સુખદ અંજામની ઈચ્છા હતી

કાલે અને આજેય,એ ઉપહાર માગું  છું

વિષય તો એજ  છે,વરસાદ-વાછટનો

છલોછલ થઈ જવા,મલ્હાર માગું  છું

ક્ષણિક જો હોય તો,શું અર્થ છે એનો ?

 સહજ,આનંદ અપરંપાર માગું  છું

મરણના ખોફ વચ્ચે ગીત શું? લય શું?

 અનાહત  હર્ષના ઉદગાર માગું  છું

હૃદયની વાત છે,અફવા નથી અમથી !

 સનાતન સત્યનો સ્વીકાર માગું  છું

ગઝલનો  જીવ  હું પાષાણભેદી  છું

 તબક્કાવાર સાક્ષાત્કાર માગું છું !

ડૉ.મહેશ રાવલ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: