હે મમ્મી ,-જયકાંત જાની (USA )

હે મમ્મી ,

તે મને પારકા ઘરે જઇ બીજા ને પોતાના કરવા માટે મોકલી હતી,
તે હું કરી ના શકી.
તે મને વ્યહવાર ના વાવાઝોડામા ધકેલીને,
ગુનાતીત થઇ બહાર આવવા કહ્યું,
પણ હું તો વહેવારના વંટોળમા વધારે ફંગોળાતી ગઇ .

તે મને પતિ ને પરર્મેશ્વર બનાવીને ઇશ તત્વ શોધવા કહ્યું,
પણ હુ તો પતિના અવગુણો શોધવા વ્યસ્ત રહી.
તમે મને સાસરીયામા દુધમા સાકરની જેમ ભળવા કહ્યું હતુ ,
હું પાણી મા તેલની જેમ તરતી રહી પણ કોઇ સાથે ભળી ના શકી.
અને હા, તમે મને જીભથી સંયમ પુર્વક બોલીંગ કરવા કહ્યુ હતુ ,
ઊલટાનું મેતો સાસરીયાના સ્ટપડા ઉડાવી દીધા.
મમ્મી હુ ખુબજ દિલગીરી છુ,
મમ્મી મને માફ કરજે

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: