શબ્દ તમે શોધજો, વાક્ય હું બનાવી લઈશ..

શબ્દ તમે શોધજો, વાક્ય હું બનાવી લઈશ..

પ્રેમ તમે આપજો, જીવન હું સજાવી દઈશ…

 

મૌન તમે ટાળજો, સુખ દુઃખ હું સાંભળી લઈશ…

વિશ્વાસ તમે રાખજો, ન્યાય હું અપાવી દઈશ…

 

દિલથી તમે  ભેટજો, ખુદ ને હું સમાવી લઈશ…

રૂદનમાં સાથ આપજો, હાસ્ય હું ફેલાવી દઈશ…

 

સંવાદ તમે બોલજો, જોડણી હું સુધારી લઈશ…

સંબંધ તમે રાખજો, નિભાવતા હું શીખવી દઈશ…

 

સત્ય તમે શોધજો, દંડ હું સ્વીકારી લઈશ…

સન્માન મારું રાખજો, સિદ્ધી હું અપાવી દઈશ…

 

પથદર્શક તમે બનજો, પગદંડી હું બનાવી લઈશ…

સ્વપ્નમાં તમે મળજો, સમયને હું સમજાવી દઈશ…

 

વાગ્ભિ પાઠક પરમાર

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: