ચમનમાં પુષ્પ થઈ, મહેકી જવાનું;

ચમનમાં પુષ્પ થઈ, મહેકી જવાનું;
પછી પણ ત્યાં, નથી અટકી જવાનું.

હસીને વાત, ના ટાળો અમારી;
અમોને લાગશે, ‘છટકી જવાનું.’

બને કે, હાથમાંથી હાથ છૂટે;
ભલે હો ખ્વાબમાં, ચમકી જવાનું.

તમે જુઓ મને, નિરપેક્ષ ભાવે;
હૃદયને એ જ બસ, ખટકી જવાનું.

કશું પાકું નથી, ‘સૂર’ આવવાનું;
હકીકત એ જ કે : ‘નક્કી જવાનું’.

સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: