શબ્દ નૈ, સંકેત નૈ, જે પૂછવું તે પૂછવું કઈ રીતથી?

શબ્દ નૈ, સંકેત નૈ, જે પૂછવું તે પૂછવું કઈ રીતથી?

આંસુ જે ક્યારેય પણ આવ્યું જ નૈ તે લૂછવું કઈ રીતથી?

તું પ્રથમ અમને હવામાં નામ લખવાનું કહે એ શક્ય છે?

ને ઉપરથી ઘૂટવાનું પણ કહે તો ઘૂંટવું કઈ રીતથી?

તું કહે છે સાવ ભૂલી જા મને ને હું ય કોશિશ તો કરું,

પણ જળ વડે પત્થર ઉપરનું કોતરેલું ભૂંસવું કઈ રીતથી?

હું હવે સંપૂર્ણ તારો થઇ ગયો છું, હું હવેથી હું નથી,

પ્રશ્ન એ છે કે મને મારી કનેથી જૂંટવું કઈ રીતથી?

– અનિલ ચાવડા

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: