પ્રેમ કરવાની થઈ ગઈ છે મારી ખતા;-નટવર મહેતા

પ્રેમ કરવાની થઈ ગઈ છે મારી ખતા;
હું તો થયો મારા જ નગરમાં લાપતા.

એવી રીતે એ ભેટી’તી મને પહેલી વાર;
…વટ વૃક્ષને જેમ લપટાય કોમળ લતા.

દિલ તૂટ્યું, ન થયો કોઈ અવાજ એનો;
ન જાણે કેમ દિલ હજુ ય ધબકે છે છતા.

થોડા અધૂરાં અરમાન, ખોબો ભરી આંસુ;
ને વસમી વેદના એ છે મારી થોડી મતા.

બહુ ચાહ્યું એના વિશે કંઈક કહું નજમમાં;
કદી ય ન આવડ્યું નટવરને એ લખતા.

-નટવર મહેતા
Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: