સગાં સગાં સૌ શું કરો છો ?

સગાં તો સ્મશાનેથી પાછાં વળી જાય છે,
સાચા સગાં છે જંગલના લાકડા જે સાથે બળી જાય છે.

છૂટે ના શ્ર્વાસ છેલ્લા ત્યાં સુધી સૌ આશા રાખે છે,
દગા અને દુઆમાં લોકો ખૂબ વિશ્ર્વાસ રાખે છે.

ઉઘાડી આંખથી નિસ્બત છે દુનિયાને દોસ્તો,
બાકી જરૂરતથી વધારે ઘરમાં કોણ લાશ રાખે છે.

મરનારની ચિતા પર એનો ચાહનાર કોઇ ચડતો નથી,
કહે છે હું મરીશ પણ પાછળથી કોઇ મરતું નથી.

જુએ છે દેહને આગમાં બળતો પણ આગમાં કોઇ પડતું નથી,
અરે, આગમાં તો શું પડે એની રાખને પણ કોઇ અડતું નથી.

પંખી સમજે છે કે ચમન બદલાયું છે,
સિતારા સમજે છે કે ગગન બદલાયું છે,
પણ સ્મશાનની ખામોશી ચીસો પાડે છે કે
છે લાશ એની એ જ, ફકત કફન બદલાયું છે.

-unknown- અજ્ઞાત

Advertisements

3 Responses

 1. ઉઘાડી આંખથી નિસ્બત છે દુનિયાને દોસ્તો,
  બાકી જરૂરતથી વધારે ઘરમાં કોણ લાશ રાખે છે.
  Good collection Bhatarbhai,
  I like to send you my Gazal, Could you accept it ?
  Thanks

 2. haa dilipbhai mokalo apadablog ma mukishu amapane tamari badhija gazal mane gamae che

 3. મરનારની ચિતા પર એનો ચાહનાર કોઇ ચડતો નથી,
  કહે છે હું મરીશ પણ પાછળથી કોઇ મરતું નથી.

  How true!

  http://www.bpaindia.org
  http://www.yogaeast.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: