મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી.

મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી યમુનાજી મહાપ્રભુજી.
મારુ મનડું છે ગોકુલ વનરાવન.
મારા તનના આંગિણયાંમાં તુલસીના વન.
હે મારા પ્રાણ જીવન…..

મારા આતમના આંગણે શ્રીમહાપ્રભુજી.
મારી આંખો વશે ગિરધારી રે ધણી.
મારુ તન મન ગયું છે જેને વારી રે વારી.
હે મારા શ્યામ મોરારિ…..

હું તો નિત્ય વિઠ્ઠલ વર ની સેવા રે કરું.
હું તો આઠે સમા કેરી ઝાંખી રે કરું.
મેં તો ચિતડું શ્રીનાથજી ને ચરણે ધર્યું
જીવન સફળ કર્યું …..

મેં તો ભક્તિ રે મારગ કેરો સંગ રે સાધ્યો.
મેં તો પુષ્ટિ રે મારગ કેરો સંગ રે સાધ્યો.
મને ધોળ કિર્તન કેરો રંગ રે લાગ્યો.
હીરલો હાથ લાગ્યો

authar is unknown if anybody know please help me

Advertisements

One Response

  1. આ ભજન લખનારનું નામ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: